http://debevelanden.rvc.nl/deBevelanden/burgerlijkestand/huwelijk/details.asp?pg=19088&taal=nlBron informatie