DTB Rotterdam, inv. 1 Doop gereformeerd, id. nr. 003Bron informatie

  • Korte titel DTB Rotterdam, inv. 1 Doop gereformeerd, id. nr. 003 
    Bron-ID S458 
    Verbonden met Trijntje Hendriksdr Blom