Documenten


Treffers 1 t/m 100 van 1,031     » Klikplaatjes-overzicht

    1 2 3 4 5 ... 11» Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1
25 jaar gehuwd Pieter Cente Oostlander en Jantje van der Matten
25 jaar gehuwd Pieter Cente Oostlander en Jantje van der Matten
Bron: Gorinchemsche Courant 15-6-1917;pagina 3/4 
 
2
25 jaar getrouwd Glorinus Nederveen en Pietje Kraaijeveld
25 jaar getrouwd Glorinus Nederveen en Pietje Kraaijeveld
Bron: Joke Maasland 
 
3
40 jarig huwelijk Willem Blokland en Adriana Vroege
40 jarig huwelijk Willem Blokland en Adriana Vroege
 
 
4
Aanstellen van voogden Johannis Jacobszn. Stuij en Gijsbert Corse Smit
Aanstellen van voogden Johannis Jacobszn. Stuij en Gijsbert Corse Smit
Bron: ARA Weeskamer Wijngaarden nr. 2 dd. 29-11-1777 
 
5
Achterzijde persoonskaart Andries Stuij en Christina Gohres
Achterzijde persoonskaart Andries Stuij en Christina Gohres
 
 
6
Achterzijde persoonskaart Andries Stuij en Krina Deventer
Achterzijde persoonskaart Andries Stuij en Krina Deventer
 
 
7
Achterzijde persoonskaart Jacob Stuij en Wilhelmina van der Meer
Achterzijde persoonskaart Jacob Stuij en Wilhelmina van der Meer
 
 
8
Achterzijde van enveloppe Klaas Huisman
Achterzijde van enveloppe Klaas Huisman
Bron: Fred Stuij 
 
9
Achterziojde brioef van mw Rooda aan mw P. Verheij aan de Wiel over haar zoon Adrie Verheij
Achterziojde brioef van mw Rooda aan mw P. Verheij aan de Wiel over haar zoon Adrie Verheij
 
 
10
Adriaan Bastiaan Verheij noteerde in zijn agenda waar hij wanneer was en vertrok. Twee bladzijden zijn als afbeelding bijgevoegd.
Adriaan Bastiaan Verheij noteerde in zijn agenda waar hij wanneer was en vertrok. Twee bladzijden zijn als afbeelding bijgevoegd.
Adriaan Bastiaan Verheij
Militaire opleiding in Assen. Inschepingsverlof van 23 maart tot 31 maart 1946. 31 maart tot 24 april naar Engeland. 24 april 1946 aankomst Southampton daar verblijf tot 26 mei 1946. 26 mei 1 dag in Londen geweest. Zondag 26 mei ingescheept en om 16.00 uur vertrokken. Veel zee zieken vooral in de Golf van Biskaje. Wachtgelopen bij lichte storm. Op 4 juni aankomst in Port Said met ons schip de Sommelsdijk. Daar vertrokken op 5 juni en aankomst te Tantjongphok op 19 juni 1946. Daar ontscheept en vervoert met de auto’s naar de barakken. Op 21 juni vertrokken wij naar Batavia. Majoor Voogd komt ons aanzeggen dat we uit elkaar gaan. Op 21 juni in de middag vertrekken wij met 20 man naar Tongetan. Ingedeeld bij de 5e Compagnie . 24 juni vertrokken wij naar batavia en een overnachting op 25 juni en toen naar het vliegveld bij Batavia. Met een Dakota vervoerd naar Tjimai bij Bandoeng. Op 27 juni vertrokken wij naar Tjitgadsang om daar 14 dagen te acclimatiseren. Daar ingedeeld bij de 3e Compagnie en die dag een actie naar Tjiwidang. Op 18 juli 1946 vertrokken wij naar Tjikidong Bajabang en op 12 augustus naar Tjiwidang. Veldactie op Mande. Veel wachtgelopen. Zware tegenslag bij Mande enz.
 
 
11
Adriaan Muijen en Ariaantje Plomp
Adriaan Muijen en Ariaantje Plomp
Dopen van hun kinderen Cleijs, Leendert en Willem 
 
12
Advertentie
Advertentie
Oproepen om te verschijnen voor de rechtsbank ivm aanvragen van echtscheiding 
 
13
Advertentie 25 jarig huwelijk Maria Elisabeth Theodora Ruberg en Gerardus Ignatius Lottman
Advertentie 25 jarig huwelijk Maria Elisabeth Theodora Ruberg en Gerardus Ignatius Lottman
 
 
14
Advertentie 50 jarig huwelijk Bastiaan de Ruijter en Jannigje de Ruijter-Blokland
Advertentie 50 jarig huwelijk Bastiaan de Ruijter en Jannigje de Ruijter-Blokland
 
 
15
Advertentie 63 jarig huwelijk Arnoldus Franciscus van Malssen en Elizabeth Nieuwstad
Advertentie 63 jarig huwelijk Arnoldus Franciscus van Malssen en Elizabeth Nieuwstad
 
 
16
Advertentie bakkerij Damsteegt
Advertentie bakkerij Damsteegt
 
 
17
Advertentie beëindiging rijwielhandel Sjaak Stuij
Advertentie beëindiging rijwielhandel Sjaak Stuij
 
 
18
Advertentie geboorte Geerit Rietveld
Advertentie geboorte Geerit Rietveld
 
 
19
Advertentie slager Hoeijenbos.
Advertentie slager Hoeijenbos.
 
 
20
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
21
Advertentie van Zeepziederij Het Kruis van Wouter Visser
Advertentie van Zeepziederij Het Kruis van Wouter Visser
Bron: Gorinchemse Courant 13-2-1880 
 
22
Akte van bekendheid vermissing Jan de Rover
Akte van bekendheid vermissing Jan de Rover
 
 
23
Akte van overlijden Annigtje Sprengers de Roover
Akte van overlijden Annigtje Sprengers de Roover
 
 
24
Akte van Overlijden Jan Stuij
Akte van Overlijden Jan Stuij
 
 
25
Àkte van overlijden van Christia(a) Hendrik Schmidt 1876-1
Àkte van overlijden van Christia(a) Hendrik Schmidt 1876-1
 
 
26
Akte van overlijden van Heinrich Cornelius Stuij
Akte van overlijden van Heinrich Cornelius Stuij
 
 
27
Akte van overlijden van Magdalena Schulz
Akte van overlijden van Magdalena Schulz
 
 
28
Akte van registratie van Jacob Adam van Rijsbergen. Wieringen, bevolkingsregister, inschrijving pagina 2799
Akte van registratie van Jacob Adam van Rijsbergen. Wieringen, bevolkingsregister, inschrijving pagina 2799
 
 
29
Akte van verdeling boerderij en erf van Niesje Vogel en Cornelis Stuij.
Akte van verdeling boerderij en erf van Niesje Vogel en Cornelis Stuij.
Comparanten Arij Corneliszn.Stuij, Jacob Johanniszn. man van Niesje (Maaijken) Cornelisdr. Stuij, Willempje Johannesdr. boedelhouder van Pieter Stuij. 
 
30
Akte van verkoop Suikerraffinaderij de Toelast in Dordrecht
Akte van verkoop Suikerraffinaderij de Toelast in Dordrecht
Akte van koop v/d suikerraffinaderij "De Toelast", Wijnstraat te Dordrecht (archief 9/1292 firma de Keijser/Meijer & Backer SAD)
Op 11 maart 1796 koopt Jan Hendrik van Meeteren koopman te Dordrecht voor f 12.100 de suikerraffinaderij "De Toelast" aan de Wijnstraat te Dordrecht van Isack de Kuijser/Jacob Meijer jr en Hilmar Johan Backer.
Eerste Rekening die doende zijn Jan Hendrik Schultz van Hagen Notaris en Procureur en Pieter Papillon gezworen klerk ter Secretarije binnen de stad Dordrecht aangestelde Curatoren in den insolventen Boedel van wijlen Jacob Meijer (Jr) geb. 1754 te Dordrecht/overl. voor 11-3-1796 z.v. Jacob Meijer (suikerraffinadeur) en Johanna van Bimbergen 1e getrouwd met Johanna Dam overl. voor 1792 te Dordrecht d.v. Jan Melchior Dam en Maria Catharina Donges 2e getrouwd met Paulina Christina Hanius. 
 
31
Akte van vermissing Jan de Rover
Akte van vermissing Jan de Rover
 
 
32
Akte voorgenomen huwelijk Bastiaan van de Graaf en Janna Sprengers de Roover (voorzijde)
Akte voorgenomen huwelijk Bastiaan van de Graaf en Janna Sprengers de Roover (voorzijde)
 
 
33
Albert Gort ontslagbrief Kamp Amersfoort
Albert Gort ontslagbrief Kamp Amersfoort
 
 
34
Albert Vonk 1846
Albert Vonk 1846
Inschrijving Nationale Militie 
 
35
Andries Claeszn. van Rees voor het gerecht
Andries Claeszn. van Rees voor het gerecht
Bron: Fred Stuij 
 
36
Annigje Muis
Annigje Muis
 
 
37
Annigje Pijl 1899
Annigje Pijl 1899
 
 
38
Arie Gort en Teunis de Raad
Arie Gort en Teunis de Raad
Verdronken tijdens het zwemmen

Bron: George Ketting 
 
39
Arie Marinus Kop
Arie Marinus Kop
Geleverde schoenen aan A.M. Kop Cornz.op 18 januari 1919 door G.B. van der Vlies, schoenenhandelaar. 
 
40
Arie Stuij
Arie Stuij
Ontslagbrief Marine wegens beëindiging dienstplicht. 
 
41
Artikel over Peter Arie Stuij
Artikel over Peter Arie Stuij
Bron: Peter Stuij 
 
42
Ary Cornelis Stuij, Jacob Johannis, Willempje Johannes, Maarten Cornelis Stuij, Adriaan Cornelis Stuij.
Ary Cornelis Stuij, Jacob Johannis, Willempje Johannes, Maarten Cornelis Stuij, Adriaan Cornelis Stuij.
Bron: ARA RA Wijngaarden no 7 dd 18-05-1771 
 
43
Baggeraar Wilhelm Kros
Baggeraar Wilhelm Kros
Bron:Opregte Haarlemsche Courant  
 
44
Barbera Dekker
Barbera Dekker
 
 
45
Bart Boer
Bart Boer
Verdronken in de Sliedrechtse haven.

Bron: Voorwaarts : sociaal-democratisch dagblad 17-07-1931  
 
46
Beëindiging broodbezorging door Teunis de Jong
Beëindiging broodbezorging door Teunis de Jong
 
 
47
Begraafinschrijving begraafboek Gorinchem van Rachel van Amerongen
Begraafinschrijving begraafboek Gorinchem van Rachel van Amerongen
 
 
48
Begraafinschrijving Rachel van Amerongen te Gorinchem
Begraafinschrijving Rachel van Amerongen te Gorinchem
 
 
49
Begraafinschrijving van lambertus van Amerongen te Gorinchem
Begraafinschrijving van lambertus van Amerongen te Gorinchem
 
 
50
Benoeming tot burgemeester in Ferwerderadeel van Gerardus Willem Hendrik Esselink
Benoeming tot burgemeester in Ferwerderadeel van Gerardus Willem Hendrik Esselink
Bron: Onze toekomst 22-03-1933 
 
51
Bepalingen van de loterij Nationale Militie
Bepalingen van de loterij Nationale Militie
 
 
52
Bericht in de Rotterdamse Courant van 15 december 1791 betreffende een oproep van personen die iets te vorderen hebben van de overleden Marrigje Meesdr. Lageweij gehuwd met Pieter Hendrikszn. Prins.
Bericht in de Rotterdamse Courant van 15 december 1791 betreffende een oproep van personen die iets te vorderen hebben van de overleden Marrigje Meesdr. Lageweij gehuwd met Pieter Hendrikszn. Prins.
Bron:Rotterdamse Courant 15-12-1791 
 
53
Bericht van de erfgenamen van Henrietta Cornelia van der Meijden
Bericht van de erfgenamen van Henrietta Cornelia van der Meijden
Bron: Nieuwe Rotterdamsche courant : staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad 24-09-1849 
 
54
Bericht van de Militie voor Dirkje Amersfoort
Bericht van de Militie voor Dirkje Amersfoort
 
 
55
Bericht van Freek Stuij via Rode Kruis
Bericht van Freek Stuij via Rode Kruis
 
 
56
Bericht van verdrinking Willem Gelderblom
Bericht van verdrinking Willem Gelderblom
Bron: De tribune : soc. dem. weekblad 12-08-1927 
 
57
Bericht verdrinking Arie van der Knaap
Bericht verdrinking Arie van der Knaap
Bron: Het vr?e volk : democratisch-socialistisch dagblad 18-10-1955 
 
58
Bericht verdrinking Balt Willem de Groot
Bericht verdrinking Balt Willem de Groot
Bron: Het vr?e volk : democratisch-socialistisch dagblad 03-10-1959 
 
59
Bericht verdrinking Jacob Teunis Donk
Bericht verdrinking Jacob Teunis Donk
Bron: Het Parool 25-07-1957 
 
60
Berichtgeving over de moord op Jacob de Jong
Berichtgeving over de moord op Jacob de Jong
Deutsche Zeitung in den Niederlanden van 13-01-1944  
 
61
Berichtgeving over de moord op Jacob de Jong
Berichtgeving over de moord op Jacob de Jong
Delftsche courant van 08-02-1944 inzake de bekentenis van de zoon 
 
62
Berichtgeving over de moord op Jacob de Jong
Berichtgeving over de moord op Jacob de Jong
Rotterdamsch Nieuwsbald van 13-01-1944 over de moord 
 
63
Betalingsbewijs Joost van den Berg
Betalingsbewijs Joost van den Berg
 
 
64
Bevolkingsregister met pagina van Jan Kornelis Broeren
Bevolkingsregister met pagina van Jan Kornelis Broeren
Bron: Historische Vereniging Sliedrecht 
 
65
Bevolkingsregister Rotterdam Johanna Cornelia de Rover
Bevolkingsregister Rotterdam Johanna Cornelia de Rover
 
 
66
Bevolkingsregister Sliedrecht met Arie de Winter
Bevolkingsregister Sliedrecht met Arie de Winter
Bron: Bevolkingsregister Sliedrecht 
 
67
Bewijs rondom het geboortejaar van Gijsbert Gerritszn.
Bewijs rondom het geboortejaar van Gijsbert Gerritszn.
Bron: Koos van Baaren 
 
68
Bewijs van erkenning van Hendrik Maasland
Bewijs van erkenning van Hendrik Maasland
Bron: Joke Maasland 
 
69
Bewijs van naturalisatie van Adrianus Jan Jasper Ceelen
Bewijs van naturalisatie van Adrianus Jan Jasper Ceelen
 
 
70
Bewijs van Nederlanderschap Janna Loeve
Bewijs van Nederlanderschap Janna Loeve
 
 
71
Bewijs van Nederlanderschap Trijntje Klokkemeijer
Bewijs van Nederlanderschap Trijntje Klokkemeijer
Bron: Familiearchief Stuij. Beschikbaar gesteld door J.M. Stuij uit Nijmegen 
 
72
Bewijs van Nederlanderschap van Willem Muis geboren 12-07-1883 in Giessen Nieuwkerk.
Bewijs van Nederlanderschap van Willem Muis geboren 12-07-1883 in Giessen Nieuwkerk.
 
 
73
Bewijs van registratie Jean Driesen
Bewijs van registratie Jean Driesen
 
 
74
bewijs van Reijer Blokland
bewijs van Reijer Blokland
 
 
75
Bewijs van toegang tot de polder Biesbosch van J.W. Nederveen
Bewijs van toegang tot de polder Biesbosch van J.W. Nederveen
 
 
76
Binnenzijde huwelijksboekje Bezemer-Nederlof
Binnenzijde huwelijksboekje Bezemer-Nederlof
 
 
77
Blad 1 gezinskaart Adriaanse uit Bevolkingsregister Sliedrecht
Blad 1 gezinskaart Adriaanse uit Bevolkingsregister Sliedrecht
 
 
78
Blad 2 gezinskaart Adriaanse bevolkingsregister Sliedrecht
Blad 2 gezinskaart Adriaanse bevolkingsregister Sliedrecht
 
 
79
Blad 2 van transportakte
Blad 2 van transportakte
 
 
80
Bladzijde 4 van de brief geschreven door Adriaan Bastiaan Verheij vanuit Java aan zijn tante en oom in Dordrecht.
Bladzijde 4 van de brief geschreven door Adriaan Bastiaan Verheij vanuit Java aan zijn tante en oom in Dordrecht.
 
 
81
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
82
Bon voor schoeisel 1ste wereldoorlog
Bon voor schoeisel 1ste wereldoorlog
 
 
83
Brief aan de moeder van de gesneuvelde Adriaan Bastiaan Verheij.
Brief aan de moeder van de gesneuvelde Adriaan Bastiaan Verheij.
 
 
84
Brief aan Maria Stuij vanuit Engeland over een vriend Leonard King die verongelukt is met zijn parachute in Leeds.
Brief aan Maria Stuij vanuit Engeland over een vriend Leonard King die verongelukt is met zijn parachute in Leeds.
Bron: Fred Stuij 
 
85
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
86
Brief binnenzijde van Adriaan Bastiaan Verheij aan de familie de Waard in Dordrecht.
Brief binnenzijde van Adriaan Bastiaan Verheij aan de familie de Waard in Dordrecht.
 
 
87
Brief bladzijde 3 geschreven door Adriaan bastiaan Verheij vanuit Java aan zijn tante en oom de Waard in Dordrecht.
Brief bladzijde 3 geschreven door Adriaan bastiaan Verheij vanuit Java aan zijn tante en oom de Waard in Dordrecht.
 
 
88
Brief geschreven op 27-1-1948 door Adriaan Bastiaan Verheij vanuit Java aan zijn tante en oom familie A de Waard in Dordrecht.
Brief geschreven op 27-1-1948 door Adriaan Bastiaan Verheij vanuit Java aan zijn tante en oom familie A de Waard in Dordrecht.
Ruim een maand na het schrijven van deze brief is Adrie Verheij gesneuveld. 
 
89
Brief van mevrouw Rooda aan de weduwe P. Verheij aan de Wiel over de geneuvelde zoon Adriaan (Adrie) Bastinaan Verheij.
Brief van mevrouw Rooda aan de weduwe P. Verheij aan de Wiel over de geneuvelde zoon Adriaan (Adrie) Bastinaan Verheij.
 
 
90
Brief van Schutterij voor Sander Zwijnenburg 6-10-1937
Brief van Schutterij voor Sander Zwijnenburg 6-10-1937
 
 
91
Briefje aan Maria Stuij vanuit Engeland 8-10-1944
Briefje aan Maria Stuij vanuit Engeland 8-10-1944
Bron: Fred Stuij 
 
92
Briefje van Cornelia van den Berg
Briefje van Cornelia van den Berg
 
 
93
Briefkaart van Cornelia van den Berg
Briefkaart van Cornelia van den Berg
 
 
94
Bron: Gaarder Naaldwijk (Sliedrecht)Huwelijksinschrijving van Jan Leendertszn. Boer en Maria Machielsdr. van Wijngaard(en)
Bron: Gaarder Naaldwijk (Sliedrecht)Huwelijksinschrijving van Jan Leendertszn. Boer en Maria Machielsdr. van Wijngaard(en)
 
 
95
Certificaat Nationale Militie Adriaan Verweij geboren 29-4-1849
Certificaat Nationale Militie Adriaan Verweij geboren 29-4-1849
 
 
96
Certificaat Nationale Militie Adrianus den Boer 15-06-1823
Certificaat Nationale Militie Adrianus den Boer 15-06-1823
 
 
97
Certificaat Nationale Militie Bastiaan Sprenger de Roover geboren 27-10-1843
Certificaat Nationale Militie Bastiaan Sprenger de Roover geboren 27-10-1843
 
 
98
Certificaat Nationale Militie Jacob Verweij
Certificaat Nationale Militie Jacob Verweij
 
 
99
Certificaat Nationale Militie Jan de Heer geboren 28-9-1817
Certificaat Nationale Militie Jan de Heer geboren 28-9-1817
 
 
100
Certificaat Nationale Militie Leendert Mientjes
Certificaat Nationale Militie Leendert Mientjes
 
 

    1 2 3 4 5 ... 11» Volgende»