Bronnen


Treffers 27701 t/m 27765 van 27765

      «Vorige «1 ... 274 275 276 277 278


 #  Bron-ID   Titel, Auteur 
27701 S22483 Sliedrecht, HBS 1888, Aktenr. 64
 
27702 S1109 Sliedrecht, HBS 1921, Aktenr.
 
27703 S17895 Sliedrecht, OBS 1864, Aktenr. 14
 
27704 S5307 Sliedrecht, OBS 1878, Aktenr. 77 https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/92916441/srcid/23938768/oid/1
 
27705 S295 Sliedrecht, OBS 1889, Aktenr. 94
 
27706 S21373 Sliedrecht, OBS 1919, Aktenr. 31
 
27707 S21676 Sliedrecht, OBS 1920, Aktenr. 118
 
27708 S1037 Sliedrecht, OBS 1942, Aktenr. 120
 
27709 S25354 Stijntgen, Doop: 03.01.1616. Ouders: Anthonis Erasmus en Ariaentgen Bals, Get.: Gijs Jaspersen, Sara Rijckewaerts en Hilletgen Goosens
 
27710 S24600 Teunis Jansz Roskam is overleden op Wijngaarden zonder wettige nakomelingen en laat na de helft van 7m met huijsinge enz. daerop staende, zijnde 't geheele Arijen Arijenze weer, land is belast, <350,(zijn vrouw Maria Meertens Vogel, is erfgename; zij bezat al de andere helft. Zij overlijdt 1745 zonder wettige nakomelingen). Land is belast.
 
27711 S24601 Teunis Jansz Roskam is overleden op Wijngaarden zonder wettige nakomelingen en laat na de helft van 7m met huijsinge enz. daerop staende, zijnde 't geheele Arijen Arijenze weer, land is belast, <350,(zijn vrouw Maria Meertens Vogel, is erfgename; zij bezat al de andere helft. Zij overlijdt 1745 zonder wettige nakomelingen). Land is belast.
 
27712 S24602 Teunis Jansz Roskam is overleden op Wijngaarden zonder wettige nakomelingen en laat na de helft van 7m met huijsinge enz. daerop staende, zijnde 't geheele Arijen Arijenze weer, land is belast, <350,(zijn vrouw Maria Meertens Vogel, is erfgename; zij bezat al de andere helft. Zij overlijdt 1745 zonder wettige nakomelingen). Land is belast.
 
27713 S14944 Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt het schip van haar echtgenoot Teunis van der Vlies door de Duitse bezetter gevorderd, in die zin dat hij zich met zijn schip ten dienste van de Duitse bezetter dient te stellen. Op een gegeven moment wordt hij opgedragen om zijn opdrachten in het Duitse Ruhrgebied uit te voeren en met zijn schip naar Duitsland te vertrekken. Zijn vrouw wil per se mee. Iedereen in haar omgeving ontraadt het haar – ze is immers diabeet – maar ze is vasthoudend en staat erop om met haar man en voldoende insuline aan boord mee te gaan. Op dat moment in de oorlog nemen de bombardementen op met name het Ruhrgebied in volle hevigheid toe en zit Bets regelmatig in de schuilkelders. Daar gaat het mis. Het schema waarmee zij met de vereiste regelmaat zich insuline moet toedienen, raakt ontregeld met gevolgen die uiteindelijk tot haar dood leiden. In een loden kist wordt haar stoffelijk overschot terug vervoerd naar Sliedrecht. Haar graf – een dubbel graf met een later e plaats voor haar man - wordt aangemerkt als oorlogsgraf. De plaats bij Bets wordt – na veel administratieve rompslomp, aangezien het een oorlogsgraf betreft - uiteindelijk in 1994, ruim vijftig jaar na de dood van Bets, ingeruimd voor haar vrijgezelle zus Heiltje. (Getuigenis: Mevrouw H. Bienefelt-van Oosterom, Hardinxveld-Giessendam)
 
27714 S553 ttps://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/618867110/srcid/28517269/oid/24
 
27715 S24518 Uit deze blijkt dat Teunis Willemszn. en Marijken Adriaansdr. gehuwd waren. Op 9-12-1647 verklaren Adriaen, Jan en Pieter Maertenszn. Vogel en Ariaentje Cornelisdr.. dochter van Cornelis Maertenszn. Vogel, alle wonende te Wijngaarden, alle kinderen en kindskinderen van Maerten Corneliszn. Vogel en Jannicken Ghijsen, bijde overeleden, dat Teunis Willemszn. wonende op Ruijbroek, getrouwd met Marijken Adriaensdr., wesende een kindtskind van voornoemde Maerten en Janneken, als kindsdeel 3000 gulden heeft gekregen.
 
27716 S13378 Uittreksel uit het overlijdensregister van Dordrecht, datum onbekend
 
27717 S11452 Van Werkendam met attestatie ingekomen naar Sliedrecht op 25-12-1701
 
27718 S11456 Vertrokken en weder ingekomen van papandrecht 21-6-1708.
 
27719 S8308 weduwe Sarah A. Boorman na zijn overlijden ontving 20 dollar per maand https://en.wikisource.org/wiki/Page:United_States_Statutes_at_Large_Volume_41_Part_2.djvu/112”The name of Sarah A. Boorman, widow of Elbertus A. Boorman, late of Battery! K, Fourth Regiment United States Artillery, Indian vxilars, and pay er a pension at the rate of $20 per month in lieu of that P¤¤Si¤¤S· s e is now receiving.”
 
27720 S24034 Weer 56 TEUNIS WILLEMSZ SIJDELWEER, 7m. Voor zijn 8 voorkinderen 7v 1661 Pouwels Teunisz, wonende Sliedrecht, stelt pand 1/8 in 6m 1h in Teunis Willems Sijdelweer, groot 7m, (ten behoeve van Krijn Ariensz Buijr, wonende te Dordrecht, schuld 200,-). 6v 1662 Teunis Willemsz Sijdelweer (w). 11v 1662 Cornelis Cornelisz Besten, als getrout hebbend Marijken Teunisdr, wonende te Sliedrecht, draagt over aen Claes Teunisz, wonende te Sliedrecht, 1/8 in 6m 1h in Teunis Willemsz Zydelweer, 7m. 12 1662 Teunis Willemsz Sijdelweer (w). 19v 1664 Dirck Teunisz den oude, wonende te Papendrecht, draecht over aen Arien Teunisz sijnen broeder, wonende te Wijngaarden, 1/8 deel in 6m 1h in Teunis Willems Sijdelweer, groot 7 m. 22v 1665 Teunis Willems Sijdelweer (o). 29v 1666 Pouwels Teunisz, wonende Sliedrecht, draecht over aen Claes Teunisz, wonende te Sliedrecht, 1/8 deel in 6m. 1h in Teunis Willems Sijdelweer, 7m. 38 1669 Willem Teunisz, wonende op Papendrecht, draegt over aen Claes Teunisz, sijnen broeder, wonende te Sliedrecht, 1/8 deel in 6 m. 1 h. in Wijngaarden gemeen en onverdeelt in Teunis Willemsz Sijdelweer, 7 m, 156.6.-. 64 1679 Jan Maximeliaensz, wonende te Sliedrecht, (gehuwd met Lijsken Teunis, wonende Sliedrecht) stelt pand 1/8 in 6m 100r in Teunis Willemssen Sijdelweer. (Schuld 200,- aan Geeritien Teunis, weduwe van Jan Gijsen, wonende Sliedrecht) 74v 1683 Teunis Willemsz Sijdelweer (w). 77v 1683 Teunis Willemsz Zijdelweer (o). 77v 1683 Teunis Willemsz Zijdelweer (o). 83 1684 Claes Teunissen, overleden, leende 1662 van Huijgh Meeusen 300,-. De zoon Lauweris Claessen, Sliedrecht, beaamt die schuld en stelt pand 3m 50r in ...... Teunis Willemsz Sijdelweer, groot 7m. 83v 1685 Huijgh Meeussen, Sliedrecht, draagt de schuldbrief voor 300,- over aen Jan Pietersz (Baen). (Later:) Jan Pieterssen Baen, heemraed van Sliedrecht, is afbetaald. 100 1691 Lauweris Claessen Boer, wonende Sliedrecht stelt pand 3m 50r in Teunis Willemssens Sijdelweer, groot 7 m. (Schuld 300,- aan Aechien Ariens, weduwe van Hendrick Backer, in sijn leven schout tot Hardinxveld.) 102 1693 De heer Adriaen Backer, schout van Hardinxveld, gesteld (door H.V.) over de nagelaten boedel van Lauweris Claessen Boer, overleden in Naeltwijck draagt over aan Jan Pieterssen Baen heemraed tot Sliedrecht, 3m 50r in Teunis Willemssen Sijdelweer. (Baen betaalt met de -78 schuldbrief van 300,- van 1684 (1685). 119v 1700 Arien Ariensz Maet, onzen inwoner, (zoon van Arien Teunisz), draagt over aen Jan Bastiaenssen de Jongh, onzen inwoner, 437½r in Teunis Willemsz Sijdelweer, groot 7m (plus ½ huijs in weer 57), 200,-. 8/15 1701 Jan Pieterssen, in sijn leven heemraad tot Sliedrecht, is overleden zonder wettige nakomelingen. Laat na de helft van ontrent 3 m gemeen in Teunis Willemssens Sijdelweer, groot 7m, 187.10. 138v 1711 Theunis Willemsz Sijdelweer (o). 8/25v 1713 Theunis Willemsz Zijdelweer (w). 8/29 1717 Jan Bastiaansz de Jongh (w). 151v 1717 Theunis Willemsz Zijdelweer (w). 8/29v 1718 Jannigje Jans is overleden in Sliedrecht zonder wettige nakomelingen. Laat na: 1/3 van 1½m in Jan Bastiaensz weer, 5,-. 156 1720 Theunis Willems Zijdelweer (o). 8/38 1723 Pleuntjen Teunis, huijsvrouwe van Krijn Ariense Sterk, is in Sliedrecht overleden zonde wettige nakomlingen. Laat na 3/4 van 3 m in weer van 7 m genaamt Teunis Willemsz Zijdelweer, 90,-. 8/38v 1723 Crijn Ariensz Sterk is nu zelf overleden onder Giessendam zonder wettige nakomelingen. Laat na 3 m in Theunis Willemsz Zydelweer, 120,-. 174 1729 Theunis Willemsz Zijdelweer (o). 8/44 1731 Paul Arijensz Sterck is overleden op Giessendam en laat na: 1/5 deel van 2m 561r op Wijngaarden in Theunis Willems Zydelweer gemeen met Jan Bastiaensz de Jongh. 183 1734 Theunis Willems weer (o). 185 1736 De erfgenamen van Jan Gysbertsz, gehuwd met Geertje Teunis (Seun), beiden overleden, 2 staken, namelijk van Gijsbert- en Pietertje Jans (Vogel) dragen over aen Jan Bastiaensz de Jongh, wonende Wijngaarden, 1m 280½r in Wijngaarden gemeen met coper, in Theunis Willems Sijdelweer, groot 7 m, 136.10.-. Weer 57 TEUNIS WILLEMSZ HUIJSWEER, 7m. Voor zijn 7 na-kinderen 6v 1662 Dirck Teunisz II Seun, wonende Papendrecht, draagt over aen Dirck Woutersz, onzen inwoner, 1/7 deel in 6m 1h, sijnde met noch 5h (die de Pastorie tot Wijngaarden behoren) een weer van 7m, genaemt Teunis Willemsz huijsweer, mitsgaders 1/7 deel in de huijsinge daeraen behorende. 11v 1662 Teunis Willemsz huijsweer (o). 12 1662 Jan Teunisz, wonende op Bergambacht, Bastiaen Geeritsz als getrout hebbende Marijcken Teunisdr-II, Bergambacht, dragen over aen Mels Woutersz, schepen, 2/7 delen in 6m 1h, met de huijsinge daeraen behorende in Teunis Willems huijsweer, 7m. 19v 1664 Teunis Willemsz huijsweer (o). 29v 1666 Teunis Willemsz huijsweer (o). 38 1669 Teunis Willemsz huijsweer (o). 8/5 1672 Hendrick Teunissen is zonder wettige nakomelingen overleden in Wijngaarden. Laat na 1/7 in 6m 100r in Teunis Willemsz huijsweer, 7m, (275,-). 74v 1683 Joris Jansz, Bergambacht, gehuwd met Jannigie Teunis, 1/6, Pieter Claesz Pons, Bergambacht, gehuwd met Bastiaentie Teunis, 1/6, Jan Teunisz, Bergambacht 1/6 x 1/7, Aelbert van der Heyde, Bergambacht, gehuwd met Merrigien Teunis 1/6 x 1/7, de 2 kinderen van Dirck Teunisz -II, overleden te Sliedrecht, (te weten Teunis en minderjarige Niessien), 1/6 x 1/7, dragen over 17/42 in 6m 1h met overeenkomstig deel in de huijsinge daerop staende, aen Dirck Woutersz, in Teunis Willems -79 huijsweer, groot 7m, daer voorseyde Dirck Woutersz (gehuwd met Grietgen Teunisz) nu op woont. 83 1684 Teunis Willemsz huijsweer (o). 100 1691 Teunis Willemsz huijsweer (o). 102 1693 Teunis Willemsz huijsweer (o). 119v 1700 Teunis Willemsz huijsweer (o). Arien Ariensz Maet, onzen inwoner, draagt over aan Jan Bastiaensz de Jongh, onzen inwoner, (neffens 437½r in weer 56) ½ huijs en erve daeraen behorende) staende in Teunis Willemsz huijsweer, (samen 200,). 8/24v 1712 't Land van Dirk Wouters (w). 8/25v 1713 Jannigje Wouters is overleden in Goudriaan zonder wettige nakomelingen, (zij was ontrent 19 jaar, dochter van Wouter Dircks Roskam, en kleindochter van bovengenoemde Dirck Woutersz). Zij laat na 1/12 van het Teunis Willemsz (huijsweer) 40,-. 8/29 1717 Neeltje Jans Hoffwegen, huijsvrouw van Jan Dirks Roskam, is in Wijngaarden overleden zonder wettige nakomelingen. Ze laat na ¼ in 7m, zijnde Dirk Woutersz weer, met huijsinge, enz. daerop staende, 150,-. 151v 1717 Jan Dircxse Roskam, schepen (½), Theunis (minderjarig) zoon van Arij Gillisz gehuwd met Marija, dochter van Wouter Dircksz Roskam (½), kinderen en erfgenamen van Dirck Woutersz Roskam gehuwd met Grietjen Theunisz, beiden overleden, dragen over aan Jan Bastiaensz de Jongh, onzen inwoner, een geheel weer van 7m, genaemt Theunis Willemsz Huijsweer, met de huijsinge enz. daerop staende, 1000 carolus gulden. 8/29v 1718 Dirck Woutersz (o).
Bron: Werenkroniek Wijngaarden 
27721 S3300 wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/91429744/srcid/23549551/oid/1
 
27722 S2393 Wijzigde zijn naam bij Koninklijk Besluit van 1976 in IJsbrand Jan van Naeltwijck
 
27723 S26834 Wilhelmus van Hoeve Die is omgekomen in 1908 bij een ongeval in de gasfabriek van Sliedrecht waar hij directeur was.
 
27724 S16116 Willem ging in 1907 naar Shanghai voor havenaanleg Enkele dagen na aankomst overleed zijn zoontje Bastiaan.
 
27725 S19768 www.alblasserwaard-genealogie.nl/genealogie//familygroup.php?familyID=F10120&tree=tree1
 
27726 S19769 www.alblasserwaard-genealogie.nl/genealogie//familygroup.php?familyID=F10120&tree=tree1
 
27727 S21279 www.alblasserwaard-genealogie.nl/genealogie//getperson.php?personID=I355824&tree=tree1
 
27728 S25775 www.alblasserwaard-genealogie.nl/getperson.php?personID=I392780&tree=tree1
 
27729 S7544 www.andredenhaan.ismijnpassie.nl
 
27730 S314 www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/680724990/srcid/30732711/oid/24
 
27731 S956 www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/87265010/srcid/2234806
 
27732 S311 www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/91190956/srcid/23469296/oid/1
 
27733 S313 www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/91192629/srcid/23469868/oid/1
 
27734 S197 www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/91410893/srcid/23543208/oid/1
 
27735 S200 www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/91416850/srcid/23545215/oid/1
 
27736 S13 www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/91720895/srcid/23645242/oid/1
 
27737 S299 www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/91814421/srcid/23675717/oid/1
 
27738 S316 www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/92025328/srcid/23744381/oid/1
 
27739 S300 www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/92115570/srcid/23773075/oid/1
 
27740 S328 www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/92194892/srcid/23791410/oid/1
 
27741 S298 www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/92341325/srcid/23823406/oid/1
 
27742 S301 www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/92407584/srcid/23837237/oid/1
 
27743 S297 www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/92413864/srcid/23838545/oid/1
 
27744 S176 www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/92423777/srcid/23840425/oid/1
 
27745 S199 www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/92622823/srcid/23873673/oid/1
 
27746 S5 www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/92671005/srcid/23881717/oid/1
 
27747 S198 www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/93005283/srcid/23965679/oid/1
 
27748 S201 www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/93039580/srcid/23975781/oid/1
 
27749 S3 www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/93076713/srcid/23986648/oid/1
 
27750 S4 www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/93076713/srcid/23986648/oid/1
 
27751 S14 www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/93172601/srcid/24015058/oid/1
 
27752 S330 www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/93402482/srcid/24083818/oid/1
 
27753 S321 www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/93420805/srcid/24089255/oid/1
 
27754 S320 www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/96468829/srcid/24579535/oid/1
 
27755 S279 www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/96647189/srcid/24627696/oid/1
 
27756 S281 www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/96650635/srcid/24628622/oid/1
 
27757 S283 www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/96661993/srcid/24631441/oid/1
 
27758 S317 www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/97194688/srcid/24746719/oid/1
 
27759 S4555 Ze gingen in Lexmond wonen en verhuisden 2.11.1907 naar Rotterdam, Vervolgens Krimpen a/d IJssel 31.1.1911, Rotterdam 11.2.1919, Capelle a/d IJssel 17.3.1930.
 
27760 S26544 zij gaan na hun trouwen wonen Lange Nieuwstraat 31 Vlissingen, daar hebben zij maar kort gewoond en gaan dan wonen Vredestraat 5 Sas van Gent, daar werden hun 3 kinderen geboren.
 
27761 S17059 Zijn schilderijen hangen o.a in Het Rijksmuseumv Amsterdam National Gallery Londen Het Mauritshuis Den Haag Dordrechts museum Gorkums museum
 
27762 S17310 zoeken/zoeken/document/a2apersonid/92256553/srcid/23805530/oid/1
 
27763 S14559 zoon van de ongehuwde moeder Johanna Heij. Hij werd door Cornelis Heleenders en Johanna Heij blijkens huwelijksakte van 19 september 1844 gewettigd als hun kind en heet sindsdien Willem Cornelis Heleenders.
 
27764 S26542 ZWOLLE -Ds. J. B. Welmers, Nederlands gereformeerd emeritus predikant, is afgelopen zondag overleden. Johan Bernard Welmers werd geboren op 4 februari 1907 in Diepenheim. Hij studeerde theologie in Kampen en werd in 1941 gereformeerd vrijgemaakt predikant in Papendrecht. In 1946 ging hij naar Langeslag-Heino, waar hij overging tot de Nederlands Gereformeerde Kerken. In 1977 ging hij met emeritaat.
 
27765 S20302 “door den vader zelf ten doop geheven”
 

      «Vorige «1 ... 274 275 276 277 278